Ważne wydarzenia, dokumenty do pobrania Najnowsze informacje dotyczące funkcjonowania KNOW Złóż wniosek o dofinansowanie

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący 2012 – 2017


Konsorcjum Naukowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Instytutu Farmakologii PAN. otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2012-2017 w dziedzinie nauk medycznych.Konsorcjum poświęci się badaniom, które przyczynią się do rozwoju medycyny zindywidualizowanej, czyli terapii dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta, uwzględniającej czynniki genetyczne, środowiskowe, a także styl życia. Głównym obszarem badawczym mają być choroby cywilizacyjne – nowotwory, choroby układy krążenia, układu nerwowego – z którymi mimo postępu medycyny i technologii pacjenci i lekarze często przegrywają walkę.