O N
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacjiZłóż wniosek o dofinansowanie


Beneficjenci dziesiątego konkursu KNOW – styczeń 2016

Obszar – Mobilność naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie wyjazdów na konferencję naukową

Agata Bałdys-Waligórska
Artur Dobosz
Teresa  Domagała
Maria    Fornal
Marek  Jastrzębski
Janusz  Marcinkiewicz
Lucyna  Mastalerz
Przemysław Miarka
Urszula Pawłucka
Anna Różańska
Jan Skupień
Małgorzata Sładek
Małgorzata Trofimiuk-Müldner
Maria Wróbel

Zadanie nr 2 Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych

Piotr Budzyński
Roger Krzyżewski
Magdalena Kurnik
Maciej Matyja
Magdalena Szopa

Zadanie nr 3 Dofinansowanie średnioterminowych wyjazdów naukowych

Jeremiasz Jagiełła
Piotr Mazur
Ryszard Nosalski
Piotr Szczepaniak

Obszar – Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych

Małgorzata Bała
Antoni Basta
Andrzej Cechnicki
Stefan Chłopicki
Robert Jach
Grzegorz Jaworski
Michał  Mielimąka
Krzysztof Sładek
Jerzy  Starzyk
Konstanty Szułdrzyński
Anetta Undas

Zadanie nr 2 Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych

Magdalena Bosak
Tomasz Cegielny
Łukasz Cichocki
Tomasz Dziedzic
Grzegorz Jaworski
Michał Mielimąka
Rafał Olszanecki
Izabela Pabisz-Zarębska
Joanna Pera
Agnieszka Skrzypek
Andrzej Stanisz

 

Obszar – Wsparcie działalności grup badawczych funkcjonujących w konsorcjach polskich i międzynarodowych

Zadanie nr 1 Dofinansowanie spotkania naukowego organizowanego w Krakowie

Walentyna Balwierz

Zadanie nr 2 Dofinansowanie udziału w spotkaniach naukowych organizowanych poza Krakowem

Małgorzata Bała
Małgorzata Czogała
Piotr Major
Maciej Matłok
Joanna Pera
Michał Pędziwiatr
Klaudia Proniewska
Agnieszka Slowik
Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Magdalena Szopa
Aleksandra Wieczorek

Zadanie nr 3 Dofinansowanie działalności czasopism naukowych wydawanych przez jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM

Krzysztof Gil
Krzysztof Rutkowski
Zdzisław Wiśniowski

Obszar Dofinansowanie baz danych fenotypowych i materiału biologicznego działających na terenie Klinik UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie działalności baz danych fenotypowych i materiału biologicznego działających na terenie Klinik UJ CM

Walentyna Balwierz
Barbara Idzior-Waluś
Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
Michał Pędziwiatr
Aneta Targosz
Gracjan Wątor

Obszar Dofinansowanie publikacji naukowych pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika Wydziału Lekarskiego UJ CM w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Agata Świerkosz
Agnieszka Ostachowska-Gąsior
Agnieszka Sroka
Andrzej Surdacki
Anna Piotrowska
Danuta Kowalczyk-Pachel
Dorota Ochońska
Dorota Pawlica-Gosiewsa
Jerzy Walocha
Klaudia Skrzypek
Krzysztof Tomaszewski
Marcin Strzałka
Maria Wróbel
Renata Pacholczak
Szymon Skoczeń
Tomasz Tomasik

Zadanie nr 2 Dofinansowanie przygotowania manuskryptu publikacji książkowej posiadającej ISBN przygotowywanej przez pracowników Wydziału Lekarskiego UJ

Izabela Pabisz – Zarębska

Obszar Podnoszenie kwalifikacji naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

Zadanie nr 1 – Dofinansowanie udziału naukowca Wydziału Lekarskiego UJ CM w kursie, szkoleniu którego tematyka jest zbieżna z podejmowaną i realizowaną działalnością naukową i dydaktyczną.

Małgorzata Bała
WiolettaBereziewicz
Joanna Biegańska
Magdalena Bosak
Dominik Cieniawski
Marcin Czajka
Aleksander Gałaś
Iwona Gregorczyk-Maga
Beata Kusak
Anna  Madetko-Talowska
Bartłomiej Matejko
Radosław Pach
Artur Pasternak
Maciej Pastuszczak
Szymon Pietruszka
Katarzyna Podolec
Anna Prokop
Joanna Pudło
Benita Siarkiewicz
Joanna Słowik
Aneta Stachowicz
Katarzyna Szewczyk
Jarosław Świrta
Aneta Targosz
Piotr Walecki
Magdalena Wawrzynkiewicz
Dorota Włoch-Kopeć
Joanna Zając
Anna Zychowicz

Zadanie nr 2 – Dofinansowanie udziału naukowca Wydziału Lekarskiego UJ CM w studiach podyplomowych, których tematyka jest zbieżna z podejmowaną i realizowaną działalnością naukową