O Nas
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacjiZłóż wniosek o dofinansowanie


Konkursy 

Z przyjemnością informujemy społeczność akademicką Wydziału Lekarskiego UJ CM, że w ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wydziału Lekarskiego UJ CM ogłoszona została dziewiąta edycja konkursów na finansowanie różnych obszarów aktywności naukowej.W dniach 3-7 października 2016 r. składać będzie można wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

Obszar – Mobilność naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie wyjazdów na konferencję naukową
(maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł/ wyjazd)

Zadanie nr 2 Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych
(maksymalna kwota dofinansowania 22 000 zł/ wyjazd)

Zadanie nr 3 Dofinansowanie średnioterminowych wyjazdów naukowych
(maksymalna kwota dofinansowania 54 000 zł/ wyjazd)

Obszar – Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych
(maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł/ konferencję)

Zadanie nr 2 Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych
(maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł/ wydarzenie)

Obszar – Wsparcie działalności grup badawczych funkcjonujących w konsorcjach polskich i międzynarodowych

Zadanie nr 1 Dofinansowanie spotkania naukowego organizowanego w Krakowie
(maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł/ wydarzenie)

Zadanie nr 2 Dofinansowanie udziału w spotkaniach naukowych organizowanych poza Krakowem
(maksymalna kwota dofinansowania 10 000 zł/ wyjazd)

Zadanie nr 3 Dofinansowanie działalności czasopism naukowych wydawanych przez jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM
(maksymalna kwota dofinansowania 10 000 zł/ konkurs)

Obszar Dofinansowanie baz danych fenotypowych i materiału biologicznego działających na terenie Klinik UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie działalności baz danych fenotypowych i materiału biologicznego działających na terenie Klinik UJ CM
(maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł/ rok)

Obszar Dofinansowanie publikacji naukowych pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM

Zadanie nr 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika Wydziału Lekarskiego UJ CM w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
(bez maksymalnej kwoty dofinansowania/ publikację)

Zadanie nr 2 Dofinansowanie przygotowania manuskryptu publikacji książkowej posiadającej ISBN przygotowywanej przez pracowników Wydziału Lekarskiego UJ
(bez maksymalnej kwoty dofinansowania/ publikację)

Obszar Podnoszenie kwalifikacji naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

Zadanie nr 1 – Dofinansowanie udziału naukowca Wydziału Lekarskiego UJ CM w kursie, szkoleniu którego tematyka jest zbieżna z podejmowaną i realizowaną działalnością naukową i dydaktyczną.
(maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł)

Zadanie nr 2 – Dofinansowanie udziału naukowca Wydziału Lekarskiego UJ CM w studiach podyplomowych, których tematyka jest zbieżna z podejmowaną i realizowaną działalnością naukową i dydaktyczną
(maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł)

Uczestnikami zadań mogą być osoby realizujące zadania na rzecz Wydziału Lekarskiego UJ CM, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Nabór wniosków na  jedenasty konkurs prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 4-8 kwietnia 2016 r., poprzez przyjazną dla użytkownika aplikację, dostępną na stronie naukowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego >>>

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca października 2016 r.

Rekrutacja na wszystkie zadania prowadzona jest zgodnie z Regulaminem KNOW

By skutecznie aplikować o środki KNOW w bieżącym konkursie, konieczne jest sprawozdanie przez Aplikanta poprzednich przedsięwzięć (niezależnie od zadania/konkursu). Aplikacje złożone w systemie bez rozliczenia i sprawozdania poprzednich przedsięwzięć nie będą mogły być dofinansowane.

Ze względu na zbliżające się w I kwartale 2017 roku zakończenie działania KNOW, nie będzie możliwe uzyskanie finansowania dla przedsięwzięć wykraczających czasowo poza  kwiecień 2017 r.
Nakłada to ograniczenia na aplikowanie w ramach zadania „dofinansowanie działających na Wydziale baz danych” oraz praktycznie oznacza to brak możliwości pozytywnego zaopiniowania aplikacji dotyczących „dofinansowania udziału w studiach podyplomowych” .

Zapraszamy do składania wniosków!