O Nas
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacji
Zobacz nowościZłóż wniosek o dofinansowanieDokumenty do pobrania
Regulamin KNOW zobacz pdf

 

Umowy o finansowanie

Obszar – mobilność naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

Umowa o dofinansowanie wyjazdu na konferencję zobacz pdf
Umowa o dofinansowanie krótkoterminowego wyjazdu naukowego zobacz pdf
Umowa o dofinansowanie średnioterminowego wyjazdu naukowego zobacz pdf

Obszar – Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Umowa o dofinansowanie organizacji konferencji naukowej zobacz pdf
Umowa o dofinansowanie organizacji warsztatów naukowych zobacz pdf

Obszar – Wsparcie działalności grup badawczych funkcjonujących w konsorcjach polskich i międzynarodowych

Umowa o dofinansowanie organizacji spotkania naukowego organizowanego w Krakowie zobacz pdf
Umowa o dofinansowanie udziału w spotkaniu naukowym organizowanym poza Krakowem zobacz pdf
Umowa o dofinansowanie działalności czasopism naukowych wydawanych przez jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM – przygotowywana indywidualnie z Zespołem Radców Prawnych UJ CM

Obszar – dofinansowanie publikacji naukowych pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM

Umowa o dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej posiadającej Impact Factor zobacz pdf

Umowa o dofinansowanie manuskryptu publikacji książkowej posiadającej ISBN przygotowywanej przez pracowników Wydziału Lekarskiego UJ – przygotowywana indywidualnie z Zespołem Radców Prawnych UJ CM

Obszar Podnoszenie kwalifikacji naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

Umowa o dofinansowanie udziału naukowca Wydziału Lekarskiego UJ CM w kursie, szkoleniu którego tematyka jest zbieżna z podejmowaną i realizowaną działalnością naukową i dydaktyczną zobacz pdfZałączniki do umów

Wniosek wyjazdowy zagraniczny zobacz pdf
Wniosek wyjazdowy krajowy zobacz pdf

Dokumenty Działu Zamówień Publicznych UJ CM
Dostępne są na stronie internetowej DZP UJ CM

Elementy systemu identyfikacji wizualnej
Informacja o współfinansowaniu projektu zobacz plik
Informacja o współfinansowaniu konferencji zobacz plik

Ankieta ewaluacyjna
Ankieta ewaluacyjna zobacz plik