O Nas
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacji
 Złóż wniosek o dofinansowanie


Rada Naukowa

Przewodnicząca
prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Katedra Neurologii UJ CM

Zastępca przewodniczącej
prof. dr hab. med. Rafał Olszanecki
Katedra Farmakologii UJ CM

prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz
Nadciśnienia Tętniczego

dr hab. med. Przemko Kwinta
Klinika Chorób Dzieci UJ CM

prof. dr hab. med. Marek Sanak
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej UJ CM

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM

prof. dr hab. med. UJ Andrzej Budzyński
II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki – z głosem doradczym
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM