O Nas
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacjiZłóż wniosek o dofinansowanieZespół realizujący

Koordynator KNOW
prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Katedra Neurologii UJ CM

Zastępca koordynatora KNOW
prof. dr hab. med. Rafał Olszanecki
Katedra Farmakologii UJ CM

dr hab. med. Joanna Pera
Katedra Neurologii UJ CM

dr hab. med. Anna Skalska
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM

dr med. Maciej Matłok
II Katedra Chirurgii UJ CM

mgr Marcin Jędrychowski
Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum