O Nas
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacji


Zobacz nowościZłóż wniosek o dofinansowanieBiuro KNOW


Nota prawna 

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) – Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych LNOW chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że KNOW wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

II. Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej KNOW mają charakter informacyjny.

2. Informacja zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi oferty handlowej świadczenia usług lub oferty handlowej sprzedaży jakichkolwiek produktów.

3. KNOW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

III. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym KNOW zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak KNOW nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji.

2. KNOW nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: know.wl@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
ul. Botaniczna 3
31-502 Kraków

IV. Dane osobowe

1. Wszystkie dane osobowe zbierane za pomocą systemu informatycznego KNOW przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami.