O Nas
KNOW
Rada naukowa
Zespół realizujący
Partnerzy
System aplikacjiZłóż wniosek o dofinansowanie


Nowości 

21 września 2016 r.
W dniach 3-7 października 2016 r. trwał będzie nabór w 12 konkursie KNOW. Zapraszamy do aplikowania.

 
By skutecznie aplikować o środki KNOW w dwunastym konkursie, konieczne jest sprawozdanie przez Aplikanta poprzednich przedsięwzięć (niezależnie od zadania/konkursu). Aplikacje złożone w systemie bez rozliczenia i sprawozdania poprzednich przedsięwzięć nie będą mogły być dofinansowane.

Ze względu na zbliżające się w I kwartale 2017 roku zakończenie działania KNOW, nie będzie możliwe uzyskanie finansowania dla przedsięwzięć wykraczających czasowo poza  kwiecień 2017 r.
Nakłada to ograniczenia na aplikowanie w ramach zadania „dofinansowanie działających na Wydziale baz danych” oraz praktycznie oznacza to brak możliwości pozytywnego zaopiniowania aplikacji dotyczących „dofinansowania udziału w studiach podyplomowych” .
 

14 marca 2016 r.
Uprzejmie informujemy, że  nabór wniosków w ramach XI konkursu KNOW prowadzony będzie w dniach 4-8 kwietnia 2016 r., a wyniki ogłoszone zostaną do końca kwietnia 2016 r.

2 marca 2016 r.
Komunikat dotyczący opodatkowania środków finasowych przyznawanych w ramach dotacji KNOW.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami środki finansowe przyznawane osobom niebędącym pracownikami Wydziału Lekarskiego UJ CM (np. zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – UJ CM wystawia na koniec roku kalendarzowego PIT 8c.

Dokument taki otrzymują także pracownicy Wydziału Lekarskiego UJ CM otrzymujący dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych.

25 września 2015 r.
Zapraszamy do składania aplikacji w kolejnym konkursie KNOW
Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 28 września – 2 października 2015 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2015 r.

11 marca 2015 r.
Zapraszamy do składania aplikacji w kolejnym konkursie KNOW
Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 30 marca –  3 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2015 r.

3 stycznia 2015 r. 
Zapraszamy do składania aplikacji w kolejnym konkursie KNOW
Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 5- 9 stycznia 2015 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca stycznia 2015 r.

17 listopada 2014 r. 
Uprzejmie informujemy, że kolejny konkurs KNOW ogłoszony zostanie w pierwszych dniach stycznia 2015 r.

23 września 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 29 września – 3 października 2014 r. możliwe będzie składanie wniosków na szósty konkurs KNOW.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2014 r. Zapraszamy do aplikowania.

14 kwietnia 2014 r.
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Naukowej KNOW, która w drodze uchwały podjęła decyzję o liście aplikacji przyjętych do finansowania.
Z uwagi na rekordową liczbę zgłoszeń (260 aplikacji) wyniki przekazywane będą sukcesywnie na indywidualne konta  osób aplikujących do końca kwietnia 2014 r.
W trosce o ochronę danych osobowych biuro KNOW nie udziela indywidualnych informacji o wynikach konkursów.

1 kwietnia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 1- 7 kwietnia 2014 r. możliwe będzie składanie wniosków na piąty konkurs KNOW.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2014 r.
Zapraszamy do aplikowania.

1 stycznia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-10 stycznia 2014 r. możliwe będzie składanie wniosków na czwarty konkurs KNOW.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca stycznia 2014 r.
Zapraszamy do aplikowania.

7 października 2013 r.
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w trzecim konkursie.
System przyjmował będzie wnioski do dnia 12 października. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca października.
Zachęcamy do aplikowania.

1-16 sierpnia 2013 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-16 sierpnia 2013 r. biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego z powodu przerwy urlopowej jest nieczynne.
Zapraszamy do nas już 19 sierpnia. 

19 czerwca 2013 r.

Rada Naukowa KNOW zatwierdziła w formie uchwały listę wniosków przyjętych do finansowania.zobacz pdf

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku widoczna jest w elektronicznym systemie aplikacyjnym KNOW w zakładce „Moje aplikacje”.

Wydatkowanie środków finansowych możliwe będzie od dnia 3 lipca 2013 r.

Zwracamy uwagę, że wydatki na kwotę powyżej 1000 zł muszą być przeprowadzone zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych.

Wszystkie osoby, które otrzymały finansowanie prosimy o kontakt z biurem KNOW w celu rozpoczęcia wydatowania środków finansowych oraz podpisania umowy o finansowanie w terminie po 3 lipca 2013 r. Prosimy o wcześniejsze ustalenie drogą mailową lub telefoniczną dogodnego dla Państwa terminu spotkania w biurze KNOW.

Osoby, które nie uzyskały dofinansowania w pierwszej edycji konkursu zapraszamy na indywidualne spotkania konsultacyjne z członkami Rady Naukowej KNOW, które organizowane będą przez biuro KNOW. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt z biurem KNOW, tel. 12 424 82 94

Kolejny konkurs ogłoszony zostanie w październiku 2013 r.

Już dziś zapraszamy do składania wniosków.

Gratulujemy wszystkim laureatom drugiej edycji konkursu!


28 maja- 7 czerwca 2013 r.
Zapraszamy do złożenia swojej aplikacji w ramach konkursów ogłoszonych przez Radę Naukową KNOW
Dostęp do elektronicznego systemu aplikacji >>>


30 kwietnia 2013 r.

Rada Naukowa KNOW zatwierdziła w formie uchwały listę wniosków przyjętych do finansowania.
Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku widoczna będzie w elektronicznym systemie aplikacyjnym KNOW w zakładce „Moje aplikacje” i pojawi się w ciągu najbliższych 24 godzin.

Promesy na finansowanie wniosków przesyłane będą sukcesywnie w dniach 6-10 maja 2013 r.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe, wyjazdów na spotkania grup roboczych, krótko-, średnio- i długoterminowych wyjazdów naukowych prosimy o zgłaszanie się od dnia 6 maja 2013 r. do Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych UJ CM, ul. św. Anny 12 w celu rozpoczęcia procedury organizowania wyjazdu.

Osoby/ jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM, które otrzymały środki na dofinansowanie konferencji, warsztatów, działalności baz danych proszone są o zgłoszenie się od dnia 6 maja 2013 r. do Pani mgr Katarzyny Sodo w Dziale Księgowości i Rozliczeń UJ CM, ul. św. Anny 12 w celu sporządzenia kosztorysów wydatkowania przyznanych środków.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie kosztów przygotowania publikacji naukowych proszone są o zgłoszenie się od dnia 13 maja 2013 r. do Pani mgr Katarzyny Sodo w Dziale Księgowości i Rozliczeń UJ CM, ul. św. Anny 12 w celu rozliczenia przyznanych środków.

Osoby, które nie uzyskały dofinansowania w pierwszej edycji konkursu zapraszamy na indywidualne spotkania konsultacyjne z członkami Rady Naukowej KNOW, które organizowane będą przez biuro KNOW. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt z biurem KNOW, tel. 12 424 82 94 począwszy od dnia 7 maja 2013 r.

Kolejny konkurs ogłoszony zostanie w drugiej połowie maja 2013 r. Już dziś zapraszamy do składania wniosków.

 

19 kwietnia 2013 r.
Zakończył się nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu o finansowane projektów ze środków KNOW.
Złożonych zostało 125 wniosków, które teraz są oceniane. Ogłoszenie wyników planowane jest na koniec kwietnia 2013 r.

8 kwietnia 2013 r.
Zapraszamy do złożenia swojej aplikacji w ramach konkursów ogłoszonych przez Radę Naukową KNOW

Dostęp do elektronicznego systemu aplikacji >>>

11 marca 2013 r.
Rada Naukowa KNOW przyjęła Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM zobacz pdf

4 luty 2013 r.
Pierwsze posiedzenie robocze Rady Naukowej i Zespołu Realizującego odbędzie się w Sali Senackiej Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie

28 stycznia 2013 r.
Członkowie Rady Naukowej i Zespołu Realizującego Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wydziału Lekarskiego UJ CM odebrali akty nominacyjne